Uncategorized

Een kaal ommetje door de Hatertse Vennen

Staatsbosbeheer Kalden over ommetjes

Naar aanleiding van het bovenstaande voorwoord van de directeur van SBB, de heer Chris Kalden,  in het magazine van SBB Onverwacht Nederland heb ik het onderstaande stuk  als ingezonden brief/reactie verzonden.

De problematiek rondom het vennengebied wordt alsmaar groter, temeer daar de gevolgen van allerlei hydrologische ingrepen nauwelijks voorspelbaar zijn en daardoor grote onrust veroorzaken bij bewoners van het gebied. Daarnaast is de totale bosomvorming met een oppervlak van ca 80 ha van de resterende bosgebiedjes een vooruitzicht waar bijna niemand blij van wordt, temeer omdat na de alles verwoestende  ingreep alleen nog maar grotendeels van bovenlaag ontdane zandheuvels ontstaan.

De terugkeer van de heide zal zelfs onder de meest gunstige omstandigheden heel veel jaren vragen. Met alle kortingen op onderhoud zal het gebied er zeker niet op vooruit gaan en kunnen we een jong berken/dennenbos over een tiental jaar verwachten i.p.v. het nu reeds deels gevormde gemengde bos met oude bomen. Daarnaast is een veel grotere fasering wenselijk zodat men bijtijds het proces kan bijsturen als blijkt dat ingrepen verkeerd uitpakken.

VennenenMook20090125 001 

Overasselt, 24-02-2011

Geachte heer Chris Kalden,

Naar aanleiding van uw voorwoord in het  laatste magazine van Staatsbosbeheer wil ik reageren op de laatste alinea waarin u de nieuwe vorm van beheren uitlegt.   

Het moet ecologisch verantwoord zijn, maatschappelijk gedragen en economisch renderend zijn.

U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van alle problematiek rondom de Overasseltse en Hatertse vennen.  Sinds de aankoop van het gebied  in de zestiger jaren is een deel van het bos gekapt en omgevormd tot heide. Vanaf 1999 tot 2005 is er weer bomenkap geweest ,maar is door achterstallig beheer geen heideontwikkeling meer tot stand gekomen. Ook zijn vele vennen en venranden al meer dan twintig jaar niet meer onderhouden op het gebied van opslag.  Dit had verdroging , lees verlanding,  van het gebied tot gevolg, terwijl  nu ten onrechte gesteld wordt, dat de belangrijkste oorzaak van deze verdroging  de naaldbomen  zijn.

Dit resulteerde in een samenwerking  van SBB met het waterschap om de grondwaterpeil te verhogen en de ontwikkeling van de visie om nagenoeg al het bos, waaronder ca 100.000 naaldbomen, te kappen.

Het allerbelangrijkste feit, dat de vennen gevoed worden door regenwater is grotendeels buiten beschouwing gelaten. Inmiddels is de ontwatering van het gebied door diverse maatregelen al grotendeels gestopt, hetgeen resulteert in het zelfs overlopen van de hoogst gelegen vennen en hebben een aantal bewoners van dit gebied nu al te maken met wateroverlast.

Dit gebied is de achtertuin van de gemeenten Nijmegen en Wijchen. Dat betekent dat honderdduizenden mensen dit gebied jaarlijks bezoeken. Volgens de peiling van onze bewonersstichting wordt de bomenkap en de daarbij behorende omvorming absoluut niet gedragen. Ook de bewonersstichtingen van de wijken in de Dukenburg  geven aan dat hun leden geen bosomvorming willen. Men wil een prachtig gebied met  veelzijdige begroeiing niet kwijt. Dat er veel naaldbomen gekapt moeten worden met name dicht bij de vennen is niet het grootste probleem. Wel dat door de reeds uitgevoerde bomenkap ontzettend veel overlast van verkeer, zowel visueel als hoorbaar, is gekomen  hetgeen nog veel erger wordt als alle volgende plannen uitgevoerd gaan worden.

Het verdwijnen van veel bosbiotopen met bijbehorende flora en fauna is een grote verarming voor het gebied. Dit wordt niet goed gemaakt met een buitengewoon  onderhoudsgevoelige heidevegetatie met een veel minder veelzijdige fauna. Nu al is het onderhoud op de reeds gekaalde stukken onvoldoende. De opslag van jonge berken en naaldhout had al lang verwijderd moeten worden. Als gewacht wordt  tot de boompjes  een paar jaar oud zijn,  kost het veel meer tijd en energie om ze te verwijderen. Het plaggen is op veel plaatsen zo diep gegaan dat het stuifzand bloot ligt waarop zich geen heide meer kan ontwikkelen. Ik kan nog veel meer zaken opnoemen waarbij het beheer volstrekt niet in de lijn van de gemaakte plannen ligt.

In het een paar jaar geleden opgerichte vennenplatform, o.a. bestaande uit afgevaardigden van bewoners van het gebied en omliggende wijken heeft men  aangegeven dat men het niet eens is met de plannen. Op papier hebben we mee mogen denken maar alles lag en ligt duidelijk van te voren al vast. ook hebben we aangedrongen op grotere fasering. De tijdslimiet 2013 moet veel verder verschoven worden.

Wij zien met angst en beven tegemoet dat onze bosgebiedjes nagenoeg verdwijnen en we daar een gebied voor terug krijgen dat  nog het meest weg heeft van een golfbaan en waar het verkeerslawaai van de A73 de natuurbeleving erg vermindert en waarin het verkeer op de wegen die het gebied doorkruisen duidelijk aanwezig is, hoorbaar maar vooral zichtbaar.

Kortom, dit project wordt niet maatschappelijk gedragen, is en wordt erg geld verslindend en zal in de toekomst niets meer opbrengen, dus niet  economisch renderend.  Er zal vooral veel irritatie over niet goed uitgevoerde maatregelen en het verlies van een veelzijdig natuurgebied zijn.

Op papier ziet alles er prachtig uit. De praktijk heeft helaas inmiddels al laten zien dat veel meer zaken niet voorzien zijn of anders uitpakken door onkunde, onjuiste informatie,  geldgebrek, of miscommunicatie.

Hoogachtend, Drs M.Meij,biologe en bewoonster van dit vennengebied.

 

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s