Uncategorized

Deel plannen kabinet leefomgeving in strijd met Europese wetgeving

Veel plannen van het nieuwe kabinet die de leefomgeving betreffen zijn in strijd met Europese wetgeving. Door de ingezette ombuigingen op het EHS-bereid wordt het risico groter dat Nederland de Europese natuurdoelen niet realiseert. Vanwege de korting op het budget voor de Kaderrichtlijn Water moet Nederland aangepaste plannen bij de EU indienen waarxc3xadn de bijgestelde ambitie voor de waterkwaliteit is verwerkt. Het is de vraag of de Europese Commissie deze plannen accepteert. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een eerste verkenning van de plannen in het regeerakkoord.

Op verzoek van de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van VROM heeft het PBL geanalyseerd waar op het gebied van de leefomgeving in brede zin knelpunten kunnen ontstaan bij het uitvoeren van het regeerakkoord. In deze eerste analyse heeft het PBL zich primair op bestaande Europese afspraken gericht.

De analyse van het regeerakkoord in het licht van Europese afspraken leidt tot de volgende bevindingen:

  • Het aandeel hernieuwbare energie neemt toe, maar het in het regeerakkoord genoemde verhoogde budget is niet toereikend om aan de Europese verplichting voor hernieuwbare energie te voldoen.
  • De verhoging van de maximumsnelheid kan tot spanning reiden met de Europese luchtkwaliteitseisen, met name rond de steden. De extra CO2- en NO2-emissies door deze snelheidsverhoging zijn beperkt.
  • Door de ingezette ombuigingen op het EHS-beleid wordt het risico groter dat Nederland de Europese natuurdoelen niet realiseert.
  • Vanwege de korting op het budget voor de Kaderrichtlijn Water moet Nederland aangepaste plannen bij de EU indienen waarxc3xadn de bijgestelde ambitie voor de waterkwaliteit is verwerkt. Het is de vraag of de Europese Commissie deze plannen accepteert.
  • Het regeerakkoord heeft geen gevolgen voor:
     
  • het voldoen aan het Europese doel voor CO2-emissies;
  • het al dan niet realiseren van Europese verplichtingen voor emissies door de landbouw;
  • het al dan niet realiseren van Europese richtrijnen voor nationale emissieplafonds voor SO2, NH3, en NMVOS (NEC).
Zie voor meer informatie de Analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu:
20070929Boottocht PannerdensKanaal 003 
 
Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s