Uncategorized

Open brief in verband met voorgenomen Gelderse bezuinigingen

Provincie Gelderland logo

Geachte leden van Provinciale Staten van Gelderland,

 

Komende weken wordt van u verwacht dat u ingrijpende beslissingen neemt over de toekomst van de provincie Gelderland. Door middel van deze open brief, vragen wij u om de maatschappelijke consequenties van de door GS voorgestelde bezuinigingen onder ogen te zien en u af te vragen of deze niet onnodig afbreuk doen aan 'Gelderland, waard om in te wonen, te recrexc3xabren en te werkenxe2x80x99.

 

De korting op het provinciefonds van 58 miljoen en de discussie over de toekomst en de rol van de provincie als middenbestuur nopen u tot het nemen van pijnlijke keuzes. Dit kunnen we als ondertekenaars van deze brief begrijpen. Toch zijn we geschrokken van de omvang van de bezuinigingsvoorstellen en de gekozen accenten. Er wordt zwaar bezuinigd op de kwaliteit van het openbaar vervoer, van de leefomgeving en van de natuur; allemaal kerntaken van de provincie. Ook op de participatie van burgers en maatschappelijke organisaties wordt zwaar bezuinigd.

Veel organisaties die de provincie ondersteunen in haar taak worden nu bedreigd in de uitvoering van hun werk of zelfs in hun voortbestaan, doordat hun subsidie geheel of gedeeltelijk wordt afgebouwd. (Vrijwilligers)organisaties die juist samen met Gelderse burgers werken aan de leefbaarheid en de kwaliteit van Gelderland. De provincie geeft aan dat ze zich meer wil focussen op de Gelderse kwaliteit. Daarbij stelt ze dat ze het spel niet alleen kan spelen, maar dit in overleg en samenwerking met (maatschappelijke) partners wil doen (zie startnotitie Opvang Korting Provinciefonds, operationele uitgangspunten, pag. 12). Het resultaat van de nu voorgenomen bezuinigingen zal echter zijn dat velen van ons daar niet meer toe in staat zijn. Deze voorstellen zijn ons inziens dan ook moeilijk te rijmen met de ambitie van de provincie om op de Gelderse kwaliteiten te focussen.

 

Zorgvuldig opgebouwde kwaliteiten en een evenwichtige belangenbehartiging, die van groot belang zijn voor de Gelderse burger en zijn leefomgeving staan op het spel. Gelet op de vele belangrijke projecten die mede via burgerparticipatie tot stand komen, zullen de gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen afbreuk doen aan een breed draagvlak.

De provincie zou juist in moeilijke tijden erop moeten inzetten om deze Gelderse kwaliteiten hoog te houden. Daarmee zou ze het belang van de burgers en het bedrijfsleven dienen en ook juist meer draagvlak opbouwen voor haar eigen rol en positie als middenbestuur.

Gezien bovenstaande roepen wij Provinciale Staten van Gelderland op om deze bezuinigingsvoorstellen in dat licht te heroverwegen, om meer recht te doen aan het behoud en ontwikkeling van de Gelderse kwaliteiten naar de toekomst.

 

Graag verwijzen we ook naar de individuele brieven en inspraakreacties,

 

Kees van Oosterom Stichting Rhedense Schaapskudde,

Peter van den Tweel Geldersch Landschap en Kasteelen,

Arne Heineman Natuurmonumenten Gelderland,

Piet Winterman Staatsbosbeheer regio oost,

Romane Engeman Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme,

Gerard van Santen Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei,

Paul Vogelezang EDU-ART,

Age Fennema Stichting Kasteeltuinen Middachten,

Coby Adema IVN consulentschap Gelderland,

Arjen Vriend Stichting landschapsbeheer Gelderland,

T.M. van Pelt Gelderse Sportfederatie,

Ap Willemsen Sensoor Gelderland,

Marc Wingens Stichting Gelders Erfgoed en

Volkert Vintges Stichting Gelderse Milieufederatie.

 

 

Advertenties
Standaard

Een gedachte over “Open brief in verband met voorgenomen Gelderse bezuinigingen

  1. Beste Toine van Bergen,

    via twitter kwam ik op uw weblog. ik ken de situatie in Gelderland niet maar ben uw brief is informatief. Welke keuzes wat u betreft de PS zou moeten maken, zijn mij nog niet helemaal duidelijk. Of zegt u dat die bezuinigingen minder zoude moeten. Dan nog zijn er keuzes te maken. Ik zou benieuwd zijn te weten welke keuzes de burger in Gelderland zelf zou willen. U spreekt over burgerparticipatie, zijn er mogelijkheden in Gelderland om de burger bij deze keuzes te betrekken?

    Groet,

    Bob van ’t Klooster

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s