Uncategorized

Rechtszaak tegen bomenkap van Schaeck Mathonsingel biedt hoop

Schaeck_mathonsingel

Vandaag mocht ik voor bewoners van de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen bij de rechtbank in Arnhem de belangen van de bomen aldaar verdedigen. De gemeente Nijmegen wil ze alle 88 kappen voor een parkeergarage. Een reportage hierover is te zien in de Nieuwsuitzending van Kanaal 13 van vandaag.

Hieronder kun je de pleitnota lezen die ik heb voorgelezen.

Arnhem, 15 juni 2010

Geachte rechtbank, geachte overige aanwezigen,

Vandaag wordt het beroep behandeld tegen het kappen van 54 Haagbeuken en 30 paardenkastanjes aan de van Schaeck Mathonsingel  te Nijmegen ten behoeve van de bouw van een parkeergarage.

Voordat ik op de inhoud in ga wil ik eerst stilstaan bij de stelling van de gemeente Nijmegen dat mevrouw Pieters en de heer Struik niet ontvankelijk zouden zijn. In verband hiervan zijn door de VvE nog nadere stukken ingediend. Wij gaan ervan uit dat hiermee voor u voldoende vast staat dat de VvE wel degelijk ontvankelijk is. Mocht u toch menen dat u, om dit vast te kunnen stellen, meer informatie nodig heeft, dan vernemen wij dat graag.

De Van Schaeck Mathonsingel is een beeldbepalende singel, behorend tot de xe2x80x9choofdboomstructuurxe2x80x9dzoals vermeld in het gemeentelijke Handboek Stadsbomen. De gemeente Nijmegen xc3xa9n Weekkrant De Brug gaven onlangs nog een prijs aan een stadsbewoner die dit groen op de foto had gezet. Dit in het kader van het streven om als Nijmegen de titel xe2x80x9cGroenste Stad van Nederland 2010xe2x80x9d binnen te halen. De Van Schaeck Mathonsingel is nu nog een groene oase temidden van al het kille beton dat de treinreiziger die in Nijmegen aankomt op zich af ziet komen.

Men zou dus mogen verwachten dat deze gemeente zuinig is op dit juweeltje. Hoe anders is de werkelijkheid. Er werd een kapvergunning afgegeven voor het kappen van alle bomen aan deze singel, terwijl de noodzaak daarvan absoluut niet vaststaat.

De gemeenteraad heeft weliswaar besloten dat er een parkeergarage gaat komen. Maar zolang er geen onaantastbare bouwvergunning is, die de noodzaak aantoont om alle bomen te kappen, is hiervoor geen enkele motivatie. Het verweerschrift van de gemeente Nijmegen geeft nergens aan waarom alle bomen moeten worden gekapt.

Het enige dat er nu nog maar is, is de aanvraag van een  bouwvergunning. Daarin staat onder andere, op bladzijde 3, dat het bebouwde oppervlak slechts 212 m2 bedraagt.

Onder ad 2 ( vervolgvel 1) van het verweerschrift wordt vermeld dat het primair gaat om uitvoering van een politieke wens om de bouw van de parkeergarage te verwezenlijken. Ook in de tekst van het collegebesluit op het bezwaar van 3 november 2010 is duidelijk te lezen dat politieke motieven voorop staan. Het gaat er de gemeente vooral om dat geen vertraging in het project ontstaat. Zorgvuldigheid van besluitvorming en onderbouwing van gemaakte keuzen zijn kennelijk minder belangrijk.

Men heeft in bezwaar besloten om alsnog enig verband aan te brengen met de bouwvergunning. Deze was er aanvankelijk in het geheel niet. Citaat uit het collegebesluit in bezwaar: xe2x80x9chet lijkt immers niet verstandig om de rechtbank te vertellen dat de bouwvergunning onaantastbaar isxe2x80x9d. Maar van een echte koppeling is feitelijk nog steeds geen sprake. Immers, twee weken na het afgeven van de bouwvergunning mag er gekapt gaan worden. Als de bouwvergunning vervolgens vernietigd wordt, en de bouw niet doorgaat, zijn de bomen voor niets gekapt!!!

Er loopt nog een vleermuizenonderzoek. Voordat het onderzoek is afgerond kan er nog niet gezegd worden dat er gekapt mag worden. Mochten er vleermuizen aanwezig zijn, dan moet eerst door de gemeente Nijmegen een ontheffing worden aangevraagd op basis van de Flora- en Faunawet. De gemeente Nijmegen bevestigt dit in haar visie onder ad 3, maar geeft geen duidelijkheid of aan deze voorwaarde is voldaan. Onvoldoende motivering dus op dit punt.

Er wordt beweerd dat er nieuwe bomen voor de oude bomen in de plaats komen maar dat is nog maar de vraag. Bij de garage aan het Kelfkensbos in Nijmegen voerde de gemeente zelf aan dat de onderliggende garage een beletsel was om bomen aan te planten. De steenachtige ondergrond,  samen met de grote hoeveelheid uitlaatgassen, kunnen een belemmering vormen voor het tot volle wasdom komen van nieuw te planten bomen. Omdat er nog geen rechtsgeldige bouwvergunning is kan niet vastgesteld worden of nieuw te planten bomen voldoende wortel kunnen schieten. Mocht dat in het beste geval wxc3xa9l zo zijn, dan duurt het vele jaren voordat de bomen weer de huidige omvang hebben.

Ten slotte willen wij nog vermelden dat de gemeente Nijmegen geheel voorbij gaat aan in bezwaar aangevoerde argumenten op grond van milieu- en gezondheid. Ook om die reden is het van groot belang om de bomen te handhaven. Ze bieden bescherming  tegen het fijn stof en PAKs,  en nemen CO2 op. Dat zou een stad, die zegt de titel xe2x80x9cGroenste Stad van Nederland 2010xe2x80x9d te willen binnenhalen, toch moeten aanspreken.

Wat schrijft het College van Nijmegen in haar besluit op bezwaar van 3 november echter op vervolgvel 2: xe2x80x9cKlimaatxe2x80xa6. Niet van toepassingxe2x80x9d!!!  Terwijl toch algemeen bekend is dat ontgroening in stedelijk gebied leidt tot stijging van de temperatuur. Meer steen is meer warmtecumulatie.    

Wij verzoeken u om:

xc2xb7     de vergunning van de gemeente Nijmegen voor de kap van de bomen op de Van Schaeck Mathonsingel te vernietigen;

xc2xb7     de gemeente Nijmegen op te dragen om de door haar tegenpartij gemaakte kosten te vergoeden.

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s