Uncategorized

Gedeputeerde Theo Peters verdedigt zijn bezuinigingsbeleid

Theo_peters_2

Gelders CDA- gedeputeerde Theo Peters ( foto hierboven) verdedigt zijn bezuinigingsbeleid in een opinie- artikel dat ik van hem ontving. Je kunt het hieronder lezen, evenals mijn reactie die ik hem vandaag mailde.

—————-

Niet oppotten, niet potverteren, maar investeren!

Het is een hardnekkig misverstand, mede dankzij de landelijke media: Gelderland heeft een groot vermogen, dus bezuinigen is overbodig.  Gelderland is schatrijk en pot het vermogen op (zie Volkskrant 1 mei en 26 mei). De indruk wordt gewekt dat de provincie niet hoeft te bezuinigen omdat ze toch miljarden op de bank heeft staan. Het echte verhaal is niet alleen een stuk genuanceerder, maar haalt ook de term oppotten onderuit.

Waar gaat het om? Er spelen twee discussies. In de eerste plaats is er een landelijke discussie gaande over het nut van provincies en daarmee samenhangend een korting op het provinciefonds. Daarnaast is er het vermogen van de provincie dat blijkbaar veel stof doet opwaaien. Deze discussie zouden mijns inziens niet met elkaar verward moeten worden.

Om met de eerste discussie te beginnen: het nut van de provincie. Provincies houden zich bezig met taken die ze niet zouden moeten doen maar beter door gemeenten dan wel het rijk gedaan zouden kunnen worden. Met dit in het achterhoofd heeft het rijk de provincies met 300 miljoen gekort. Voor de  de provincie Gelderland betekent dit jaarlijks 58 miljoen.  De provincie Gelderland heeft zich de door het Rijk gemaakte opmerkingen aangetrokken. En, ik moet toegeven, de afgelopen jaren hebben wij ons ook regelmatig bemoeid met zaken waar wij niet verantwoordelijk voor zijn.  Dat we dat deden was overigens niet omdat we dat als provincie zo graag wilden, maar omdat in veel gevallen gemeenten ons vroegen om hulp en ondersteuning. Onder druk van onder andere diezelfde gemeenten en van het rijk hebben alle provincies nu besloten zich meer op hun kerntaken te concentreren. Juist daarom heeft Gelderland een nieuw, duidelijk profiel opgesteld. Gelderland kiest ervoor om zich met name te richten op ruimtelijke, fysieke en economische taken op het bovenlokale niveau. Dat maakt de meerwaarde van de provincie duidelijk. 

Het nieuwe Gelderse profiel is vervolgens afgezet tegen de huidige taken van de provincie, waardoor bepaalde taken uiteraard vervallen. Het is immers logisch dat wij, gezien de discussie, gaan bezuinigen op die taken die niet bij dat profiel passen, taken waarvan rijk en gemeenten vinden dat ze niet tot het primaire takenpakket van de provincie behoren.  Dat geldt bijvoorbeeld voor een groot gedeelte van de taken op het sociale terrein.  Daar zijn immers de gemeenten verantwoordelijk voor; de afgelopen jaren is de provincie ingesprongen wanneer gemeenten het zelf niet voor elkaar kregen. Onderwerpen zoals het Gelderse daklozenbeleid, zullen niet meer gedaan worden door de provincie. Ik wil niet zeggen dat het gemakkelijk is om de taken te schrappen, het raakt ook veel organisaties direct. Maar het zijn wel consequenties van de keuzes die je maakt.

Het grote misverstand zit hem daarin dat zoals gezegd, velen  (journalisten, bestuurskundigen en politici) als volgt redeneren: Gelderland heeft een groot vermogen, dus bezuinigen is overbodig want de provincie kan het vermogen aanspreken. Daarmee vergeet men, bewust of onbewust, de hele discussie over het nut en het takenpakket van provincies. Het mag nu duidelijk zijn dat het inconsistent en niet erg geloofwaardig zou zijn als we het vermogen zouden inzetten om de taken te financieren waarvan gemeenten en rijk vinden dat we die niet moeten doen!  Er verandert dan niks in het takenpakket. We gaan op de oude voet verder , blijven allerlei zaken oppakken en de discussie woekert door terwijl juist verandering gewenst is.

En zo komen we bij de tweede discussie namelijk over de gelukkige omstandigheid dat de provincie Gelderland over een relatief groot vermogen beschikt.  Dit vermogen is zichtbaar geworden doordat we de aandelen in Nuon hebben verkocht.  Gelderland heeft inderdaad een groot vermogen, maar zoals ik hierboven heb aangegeven is het niet logisch dat in te zetten om taken te financieren die wij niet meer zouden moeten doen en waarvan ook rijk en gemeenten vinden dat wij ze niet meer moeten doen!

We willen ook niet potverteren. De afgelopen jaren hebben wij bewezen behoedzaam met ons geld om te kunnen gaan, het niet over de balk te gooien en het niet te verjubelen.We investeren het rendement op ons vermogen, dat is al veel geld,  en we willen ervoor zorgen dat we dat kunnen blijven doen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De komende jaren komen er veel ontwikkelingen op ons af. Denk aan milieuvraagstukken, demografische ontwikkelingen en klimaatproblematiek. Dat zijn grote vraagstukken die om enorme investeringen vragen, willen wij onze provincie leefbaar houden. En dat willen we.  We kiezen er daarom voor het vermogen in stand te houden en het rendement te gebruiken voor grote investeringen die zo noodzakelijk zijn voor de toekomstige inwoners van Gelderland. Is dat dan oppotten? Nee, die term is niet correct. Het wekt de indruk dat we niets doen met het vermogen. De rente wordt wel degelijk ingezet. We gebruiken het vermogen op zoxe2x80x99n manier dat we nu kunnen investeren en ook nog over 30 jaar wanneer nieuwe generaties in deze prachtige provincie opgroeien!

Theo Peters

Gedeputeerde Financixc3xabn Provincie Gelderland

Beste Theo,

Met belangstelling heb ik je opinie-artikel voor De Volkskrant gelezen.
Je verbaast je er daarin over dat twee kwesties door elkaar gehaald zouden worden: de discussie over de taken van de provincie en de rijkdom van de provincie Gelderland.

Nu verbaas ik me juist weer over jouw verbazing.

Als je er als provincie voor kiest om taken af te stoten, zul je toch eerst serieus moeten onderzoeken of die taken kunnen worden overgenomen door andere overheden. Door te stellen dat gemeenten, die relatief gezien nog veel forser moeten bezuinigen, geacht worden deze taken over te nemen, sta je buiten de werkelijkheid.

Ik kan de burger dan niet uitleggen dat de provincie haar miljarden op de bank laat staan. Door de opstelling van GS zorgt het College er zelf voor dat deze twee kwesties met elkaar verbonden raken.

Het woord "oppotten" vind je nog steeds onjuist. Wellicht moet je hierover eens in discussie met je partijgenoot Ad Lansink ( zie zijn opinie- artikel in De Gelderlander van deze week). Die ziet dat toch echt anders. Evenals wetenschappers, de media en…. een aantal andere provinciebesturen in ons land.

Met vriendelijke groet,
Toine van Bergen
Fractievoorzitter Groep van Bergen

Advertenties
Standaard

6 gedachtes over “Gedeputeerde Theo Peters verdedigt zijn bezuinigingsbeleid

 1. Wim Spinhoven, Statenlid PvdA Gelderland zegt:

  Beste Toine,

  Ik snap dat je er nog steeds niets in ieder geval bijna niets van snapt.
  Helaas ben ik bijna 4 weken afwezig anders zou ik graag hebben aangeboden je gratis een les staatsinrichting en slimheid te geven.

  Ik laat het er nu maar even bij je er op te wijzen dat de korting van bijna xe2x82xac 60 mln. louter het gevolg is van een rijkskorting die voor een groot gedeelte gebaseerd is op het tussen het IPO en Den Haag overeengekomen takenpakket. Een takenpakket dat is aangepast omdat vooral de gemeenten (VNG) van mening zijn dat de Provincie zich ten onrechte op hun beleidsterrein begeven. Ik hoop je over 4 weken verder te kunnen overtuigen.

  vr.gr.
  Wim

 2. Wim Spinhoven, Statenlid PvdA Gelderland zegt:

  Beste Toine,

  Ik snap dat je er nog steeds niets in ieder geval bijna niets van snapt.
  Helaas ben ik bijna 4 weken afwezig anders zou ik graag hebben aangeboden je gratis een les staatsinrichting en slimheid te geven.

  Ik laat het er nu maar even bij je er op te wijzen dat de korting van bijna xe2x82xac 60 mln. louter het gevolg is van een rijkskorting die voor een groot gedeelte gebaseerd is op het tussen het IPO en Den Haag overeengekomen takenpakket. Een takenpakket dat is aangepast omdat vooral de gemeenten (VNG) van mening zijn dat de Provincie zich ten onrechte op hun beleidsterrein begeven. Ik hoop je over 4 weken verder te kunnen overtuigen.

  vr.gr.
  Wim

 3. Meneer Spinhoven
  Statenlid PvdA
  Prv Gelderland

  U zegt maar wat over die onzinnige bezuinigingsronde, met deze retoriek doet u goed uw best om uw partijgenoot Cohen te laten verliezen.

  Het lijkt een bezuiniging, maar gaat indirekt maatschappelijke schade opleveren, die veel meer kan gaan kosten.

  Feiten: de ambulance rijdt alhier zelden op tijd, dat komt omdat gemeemte het geld niet heeft, en de verzekeraar nu eenmaal geld wil verdienen.

  De provincie past geld bij, voor verbetering, volkomen terecht, want de provincie heeft geld over.
  Maar in feite zou de provincie het dubbele moeten bijdragen, want ondanks alles rijden ze altijd nog te laat.

  Bovendien heeft Gedeputeerde Esmeijer dat 2 jaar terug beloofd, tijdens een gemeentelijke hoorzitting te Nunspeet, hij zou binnen GS vragen om het probleem in de buitengebieden op te lossen.
  Kennelijk heeft de PvdA dat onvoldoende ondersteund .

  Nu gaat u goed zitten praten dat de ambulance nog meer te laat zal komen, en dat de Kindertelefoon gaat verdwijnen.

  Ik vind dit onbegrijpelijk, maar dan bent u zeker gelijk Louis van Gaal.(echt niet dus)

  Henk Miedema
  Nunspeet

 4. Meneer Spinhoven
  Statenlid PvdA
  Prv Gelderland

  U zegt maar wat over die onzinnige bezuinigingsronde, met deze retoriek doet u goed uw best om uw partijgenoot Cohen te laten verliezen.

  Het lijkt een bezuiniging, maar gaat indirekt maatschappelijke schade opleveren, die veel meer kan gaan kosten.

  Feiten: de ambulance rijdt alhier zelden op tijd, dat komt omdat gemeemte het geld niet heeft, en de verzekeraar nu eenmaal geld wil verdienen.

  De provincie past geld bij, voor verbetering, volkomen terecht, want de provincie heeft geld over.
  Maar in feite zou de provincie het dubbele moeten bijdragen, want ondanks alles rijden ze altijd nog te laat.

  Bovendien heeft Gedeputeerde Esmeijer dat 2 jaar terug beloofd, tijdens een gemeentelijke hoorzitting te Nunspeet, hij zou binnen GS vragen om het probleem in de buitengebieden op te lossen.
  Kennelijk heeft de PvdA dat onvoldoende ondersteund .

  Nu gaat u goed zitten praten dat de ambulance nog meer te laat zal komen, en dat de Kindertelefoon gaat verdwijnen.

  Ik vind dit onbegrijpelijk, maar dan bent u zeker gelijk Louis van Gaal.(echt niet dus)

  Henk Miedema
  Nunspeet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s