Uncategorized

Quick 1888 schrapt omstreden allochtonenbeleid

Quick

Het voetbalbestuur van Quick 1888 schrapt het omstreden plan om allochtone jeugdspelers te weren. Dat schrijft bestuurslid John Peters in een ingezonden brief aan De Gelderlander. Op dit beleid kwam veel kritiek, zowel van binnen als buiten de club. Zelf deed ik een oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Nijmegen om de subsidie in te trekken. Dat is nu gelukkig niet meer nodig.

Lees hieronder de tekst van de ingezonden brief die in De Gelderlander stond.

De boodschap van Quick 1888

Stormachtig, dat kun je de reacties wel noemen naar aanleiding van het eerste persbericht in de Gelderlander omtrent het nieuwe aannamebeleid van Quick 1888.

De essentie van onze boodschap is, dat Quick 1888 een vereniging wil zijn die in haar ledenbestand een afspiegeling van de samenleving vormt. In de huidige situatie is de jeugdafdeling voetbal dat overduidelijk niet en daar moet en zal verandering in komen.

Quick 1888 heeft uitdrukkelijk gekozen voor openheid over het nieuwe beleid. Het is voor de club van levensbelang dat Nijmegen en omgeving weet dat Quick 1888 een einde gaat maken aan het negatieve imago dat de laatste jaren over de club is neergedaald, dat direct te maken heeft met de volledig uit het lood geslagen getalsverhoudingen in het ledenbestand van onze voetbaljeugd.  Quick 1888 is altijd een neutrale club voor de burgers van Nijmegen en de regio geweest, toegankelijk voor alle bevolkingscategoriexc3xabn, gezindten en politieke overtuigingen. Het is een vereniging die tot de tien oudste van Nederland behoort en die in het land altijd zeer goed aangeschreven heeft gestaan, mede door een landelijk zeer goed presterende voetbaljeugd. Die tijden zijn nog slechts enkele jaren vervlogen.

De uitvoeringsproblemen die aanleiding hebben gegeven tot de door ons gezette stappen, zijn inmiddels genoegzaam bekend. De vereniging Quick wil leden, die zich in en buiten het veld gedragen en die de goede naam van de club hooghouden, die zuinig zijn op de eigen accommodatie, die niet met justitie in aanraking komen of die bestuursleden niet bedreigen, wil jeugdleden waarvan de ouders verenigingswerk doen, leden die hun contributie op tijd betalen, wil jeugdleden en ouders die op de club Nederlands spreken, wil dat alle leden zich thuis en op hun gemak voelen binnen de club en dat zij hun kinderen weer bij Quick laten voetballen.

Quick wil dat haar leden bij andere verenigingen, in Nijmegen en elders, op een correcte manier ontvangen worden en niet langer vanwege hun afkomst geprovoceerd worden. Dat laatste is echter de verantwoordelijkheid van de andere verenigingen en die verantwoordelijkheid wordt door veel verenigingen helaas niet of te weinig genomen.

En zo is het ook de verantwoordelijkheid van andere verenigingen te zorgen voor een verenigingsklimaat waarin leden van allochtone herkomst zich thuis voelen, zodat de last die de multiculturele samenleving xc3xb3xc3xb3k met zich mee kan brengen, niet uitsluitend zo zwaar drukt op Quick 1888.

Sinds oktober 2009 hebben wij met een aantal mensen op zaterdag bij alle grotere Nijmeegse voetbalverenigingen geobserveerd hoe de getalsverhoudingen liggen bij de jeugdteams. Dat varieert over het algemeen van helemaal geen tot twee spelers van niet-westers allochtone herkomst, met een zeldzame uitzondering waar vier van deze spelers in het team voetbalden. Blijkbaar zijn er in de Nijmeegse voetbalwereld mechanismen werkzaam die tot gevolg hebben dat uitzonderlijk veel jonge mensen van allochtone herkomst bij Quick gaan voetballen. In tegenstelling immers tot wat men zou verwachten is meer dan de helft van onze jeugdleden nxc3xadet afkomstig uit de omliggende wijken maar uit de andere delen van de stad.

De vereniging doet nu een uiterste poging zijn identiteit en verenigingscultuur overeind te houden en daarbij hoort onlosmakelijk dat het proces van de xe2x80x98witte vluchtxe2x80x99 waarvan de vereniging het slachtoffer is geworden, wordt omgekeerd. In dat verband willen we onze energie ook niet besteden aan verdere discussie en commotie over de 50 – 50 % verdeling. We hanteren geen percentages meer, maar onze centrale doelstelling dat Quick in zijn ledenbestand en teamsamenstelling een afspiegeling van de Nijmeegse bevolking zal moeten zijn, blijft recht overeind staan.

Quick heeft zich als geen andere club in Nijmegen en omgeving opengesteld voor alle bevolkingsgroepen. Er zijn natuurlijk leden waarmee het goed gaat binnen de club en er zijn ook ouders van de jongste lichting allochtone jeugdleden die een bijdrage leveren. Quick voert ook geen ledenstop in voor mensen van allochtone herkomst. Deze nuanceringen worden in de berichtgeving vaak niet opgepikt of verkeerd weergegeven. Echter, het is overduidelijk dat de onevenredig grote instroom van, vooral, jeugdleden van allochtone herkomst de draag- en spankracht van de vrijwilligers en de organisatie, eigenlijk allang, te boven gaat.

In de reacties op internet worden talloze goedbedoelde suggesties gedaan hoe de problematiek zou moeten worden aangepakt. Wij hebben daarbij nog niet xc3xa9xc3xa9n aanpak gelezen die Quick in de afgelopen jaren nog niet heeft toegepast. Dat heeft allemaal geen of onvoldoende zoden aan de dijk gezet. Vandaar dat nu het nieuwe beleid ten aanzien van aanname van leden (handhaving van normen en waarden, verenigingswerk, contributiebetaling) en teamsamenstelling is geformuleerd. Daarvan moest Nijmegen en omgeving op de hoogte worden gesteld. Want de Nijmeegse bevolking die in overgrote mate met instemming en begrip heeft gereageerd op dit nieuwe beleid (bron: de Gelderlander en reacties op websites diverse media), kan Quick het beste helpen door zijn kinderen weer als lid van deze club aan te melden, een club waar men overigens niet alleen kan voetballen maar ook bijvoorbeeld cricketen en tennissen.

De voetbalafdeling van Quick 1888 beseft dat deze verandering tijd zal vergen. Ook de interne organisatie zal moeten verbeteren, waarbij de eerste stap is gezet met de instelling van een nieuw jeugdbestuur. Uiteindelijk zullen wij het zelf moeten doen. VV Blerick is al 5 jaar aan de slag met dezelfde problematiek. De vooruitgang die daar is geboekt, is ook voor Quick het hoopvolle signaal dat het kan lukken om de Quick-jeugd nieuw leven in te blazen. Voor die gezondmaking is een snellere en perspectiefrijkere voortgang van het proces rond de opknap en herstructurering van sportpark De Dennen eveneens broodnodig.             

Namens Quick 1888, woordvo
erder John Peters

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s