Uncategorized

Antwoord op Statenvragen over tarief eurokaartje in Apeldoorn, Ede en Harderwijk

Provincie_gelderland_logo

Inleiding

Eind 2007 had vervoerder Veolia het plan om het Eurokaartje voor het stadsvervoer in Apeldoorn, evenals in Harderwijk en Ede, te verhogen in verband met toenemende operationele kosten voor de vervoerder. In de vergadering van Provinciale Staten is in november 2007 besloten de verhoging op dat moment niet door te voeren. Opdrachtgever en vervoerder zouden bekijken hoe de toekomst van het Eurokaartje eruit ziet, met inachtname van de reiziger en de positie van het OV-bedrijf.

Veolia heeft inmiddels een nieuw voorstel ingediend dat de goedkeuring heeft van de reizigersorganisaties in Gelderland (het ROCOV), maar waar betrokken gemeenten kanttekeningen bij plaatsen. De media in Gelderland hebben recentelijk een aantal publicaties over het Eurokaartje geplaatst.

In dit verband stelt Groep Van Bergen de volgende vragen:

  1. Is het juist dat Veolia het eurokaartje in deze drie gemeenten tweemaal zo duur wil maken? Is dit voornemen bij u gemeld?

Antwoord:

Veolia heeft ons aangegeven dat de kostenstijgingen van de afgelopen jaren op het moment van het afsluiten van het contract voorde Veluwe niet te voorzien waren. Daarom stelt Veolia een aanpassing van het tarief voor. De vervoerder voert daarbij aan dat de afgelopen jaren het Eurokaartje qua prijs niet is verhoogd, terwijl kosten voor de vervoerder fors toenemen.

Het voorstel van Veolia is besproken en goedgekeurd door het daarvoor verantwoordelijke consumentenplatform ROCOV.

Het voorstel van Veolia houdt in dat het Eurokaartje dat nu als retour geldt een enkeltje wordt. Veolia stelt tegelijk voor om xe2x80″ gelet op de consequenties voor de reiziger – in de voorverkoop een 10 rittenkaart voor xe2x82xac 7,– te introduceren en per volwassene in de daluren 2 kinderen (tot 12 jaar) gratis in de bus toe te laten. Dit is ook aan ons gemeld.

  1. Welke afspraken zijn er met Veolia gemaakt over het eurokaartje in de huidige concessie, die tot 2010 loopt?

Antwoord:

In principe geldt dat Veolia het Eurokaartje als retourkaartje hanteert, tot einde concessie (einde 2010). In de nota van Inlichtingen, die behoort bij het bestek, is n.a.v. een vraag over compensatie voor derving van het eurokaartje opgenomen dat xe2x80x9cin het bestek voldoende aanknopingspunten te vinden zijn waardoor, met goede voorstellen {van de kant van de vervoerder}, een bijdrage van de opdrachtgevers kan worden gevraagdxe2x80x9d. Dit geeft ruimte voor overleg over het tarief.

In het kader van de introductie van de chipkaart (oorspronkelijk medio 2007) zou ook een aanpassing van het Eurotarief worden besproken. Door het uitstel van de chipkaart heeft die afspraak nog steeds niet geresulteerd in een aangepast tarief. Dit leidt tot een toenemend verlies voor de vervoerder.  De vervoerder moet vanuit de bedrijfsvoering maatregelen treffen omdat op deze manier de continuxc3xafteit van het bedrijf en personeel in gevaar komt. Deze vervoerder heeft ervoor gekozen om een constructieve oplossing te zoeken aan de opbrengstenkant in plaats van het reduceren van het voorzieningenniveau.

Bus104

  1. Wat vinden de gemeentebesturen van Ede, Apeldoorn en Harderwijk van dit plan?

Antwoord:

Met de gemeente Apeldoorn hebben wij in het kader van de dagelijkse uitvoering van het openbaar vervoer in stad Apeldoorn een convenant gesloten waarin is opgenomen dat Apeldoorn advies wordt gevraagd bij veranderingen in onder meer dienstregeling en tarieven.  Apeldoorn heeft ten aanzien van de verhoging van het tarief voor het Eurokaartje inmiddels een negatief advies gegeven.

De gemeenten Ede en Harderwijk hebben aangegeven een verhoging van het tarief te betreuren, maar zijn formeel geen partij. Er is met deze gemeenten geen afspraak gemaakt over inspraak bij tarievenkwesties. Van provinciale zijde hebben we aangegeven dat tegenover deze tariefsverhoging minimaal een positieve bijdrage moet staan (i.c. uitbreiding van het openbaar vervoer in gemeenten). Ede en Harderwijk hebben aangegeven dat dat een goede zaak zou zijn. Er vinden hierover besprekingen plaats.

  1. Volgens een krantenartikel voert Veolia aan grote verliezen te leiden door dit eurokaartje. Is dit juist? Klopt het dat vervoersmaatschappij Syntus in Zutphen/Warnsveld juist erg succesvol is met het eurokaartje? Op welke manier besteden beide busondernemingen aandacht aan hun euroretourtje?

Antwoord:

Veolia lijdt, net als andere vervoerders, verliezen door een aantal factoren, zoals dieselprijzen, te lage indexatie (via de BDU) en de beperkte stijg
ing van het strippenkaarttarief. De afgelopen stakingen in het OV zijn mede een gevolg van deze ontwikkelingen. Deze discussie speelt op dit moment bij alle vervoerders. De Euro- en zgn. twee-eurokaartjes zijn gemakskaartjes en landelijk een succes. Het verlaagt de drempel voor het gebruik van het OV. Ook het Eurokaartje in de door u genoemde steden is een succes. Er worden in totaal 1,5 mio kaartjes verkocht. Het Eurokaartje op de Veluwe geldt xe2x80″ in tegenstelling tot omringende steden als Arnhem en Amersfoort en Zwolle –  als dagretour. Vergeleken met het normale strippenkaarttarief betekent dit voor Veolia een verlies aan inkomsten van ongeveer xe2x82xac 1 mio per jaar. Bij de berekening van dit bedrag is ook rekening gehouden met een tijdelijke terugloop van het aantal reizigers.

Het Eurokaartje zoals Syntus dat hanteert voor Zutphen-Warnsveld is eveneens een retour dat de hele dag geldig is. Er worden 100.000 kaartjes per jaar verkocht. Evenals Veolia geeft Syntus aan dat gelet op veranderende omstandigheden intern discussie wordt gevoerd over de toekomst van het Eurokaartje.  

Het Eurokaartje is in beide steden genoegzaam bekend. Beide busondernemingen maken op de gebruikelijke manier (informatie in busboekje en bij haltevertrekstaten) melding van het bestaan van het Eurokaartje. 

In dit verband is het belangrijk te vermelden dat diverse andere vervoerders in Nederland het Eurokaartje recentelijk hebben verhoogd naar xe2x82xac 1,10 of xe2x82xac 1,20 waarbij het kaartje ook alleen tijdens de daluren geldig is.

  1. Bent u het met ons eens dat het euroretourtje een betaalbare voorziening is voor mensen met een laag inkomen en daarnaast een goede bijdrage levert aan het beperken van het autogebruik? Vindt u evenals wij dan ook dat dit kaartje moet blijven? Zo nee, op welke ander manier wilt u er dan voor zorgen dat het openbaar busvervoer in deze plaatsen betaalbaar blijft?

Antwoord:

Het Eurokaartje is in zijn opzet voor alle reizigers een betaalbare en gemakkelijke voorziening. Wij hebben echter begrip voor het standpunt van de vervoerder. We zijn bereid het advies van het ROCOV over te nemen. Wij zoeken op dit moment een oplossing voor het Eurokaartje die zowel rekening houdt met de reiziger als met de positie van de vervoerder. De vervoerder heeft al xe2x80″ zie onder meer  ons antwoord op vraag 1 xe2x80″ goed voorzetten gedaan in die richting.

Hoogachtend,

GS van Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland

   C.G.A. Cornielje

Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer

secretaris

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s