Uncategorized

Het faillissement van Sociaal Nederland

Door Harm-Jan Jansen, lid van de steunfractie van de Groep van Bergen/ Solidara in Gelderland

Ik zit al 18 jaar in de politiek, ik heb bij verschillende partijen gezeten, waarbij in naam 2 linkse partijen. In die 18 jaar ben ik altijd opgekomen voor de zwakke groepen in de samenleving, parlementarixc3xabrs overtuigd van het feit dat bezuinigen op onze sociale verworvenheden niet langer kan.

De sociale afbraak van Sociaal Nederland is begonnen in de kabinetten Lubbers I,II en III, vooral in III, waar PVDA- minister Kok van financixc3xabn Vice-premier was. In de jaren 90 werd duidelijk dat de PVDA zijn ideologische veren had afgeworpen . Ook binnen de PVDA werd aan de concurrentiepositie van Nederland wereldwijd gedacht. om deze concurrentiepositie beter te maken, moesten we af van onze xe2x80x9cdurexe2x80x9d sociale zekerheid. Dan zou onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen verbeteren. Heel veel overheidsdiensten werden geprivatiseerd, dus minder overheid, dan zou onze economische positie t.o.v. andere landen verbeteren.

Wim_kok_fokke_sukke

Terugkijkend op al deze maatregelen, is het op dit moment slecht gesteld met onze vroegere sociale verworvenheden. De armen zijn armer geworden en de rijken alleen rijker, en de financixc3xable lasten worden afgewenteld op de sociaal zwakkeren in de samenleving. De PVDA durft de hoge inkomens niet aan te pakken, bang dat die zullen vertrekken uit Nederland. Vooral de lobby van het bedrijfsleven hierin is ontzettend groot, kamerleden ook die van Groen Links en de SP, zijn gevoelig voor het argument: xe2x80x9c gaat u opkomen voor de zwakken in de samenleving, dus hogere belastingen, dan ga ik met mijn bedrijf weg.xe2x80x9d Denk maar aan bedrijven als Ahold, Philips, Unilever enz. Maar ook zonder die dreiging gaat arbeid naar goedkope landen als Thailand.

Om een voorbeeld te noemen: Nemef, de grote slotenmaker uit Wenum Wiesel bij Apeldoorn, liet zijn sloten maken door werknemers in de Sociale Werkvoorziening door heel Nederland. Zoxe2x80x99n 30 jaar vonden de mensen met een beperking daar een leuke baan aan. Nu is Nemef naar het buitenland gegaan.

De mensen in de Sociale Werkvoorziening zitten nou uit hun neus te eten op hun werk, omdat het werk en niet alleen de sloten verplaatst is naar het buitenland. Ook zonder die dreiging xe2x80x9cvan we gaan naar het buitenlandxe2x80x9d naar parlementarixc3xabrs en leden van de regering, gaan ze weg. Dus hoe je ook bezuinigt op onze sociale verworvenheden, ze gaan toch wel.

De dupe hiervan worden onze ouderen en gehandicapten in de zorg. Want onze collectieve lasten mogen niet stijgen, maar men wil wel goede zorg. Het werk moet gedaan worden met zo min mogelijk mensen, maar dan wel de kwaliteit van de zorg. Dit kan niet, dit is onmogelijk.

Het is zelfs op dit moment zo in Nederland, dat familie moet langs komen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, om de boel schoon te maken bij pa en moe, want daar hebben ze geen tijd meer voor, omdat de overheid geen extra geld over heeft voor meer handen aan het bed. Efficixc3xabnt werken in de zorg heet dat.

Verzorging

Als je de vochtbalans van pa of moe niet in de gaten houdt, drogen je ouders uit, en komen ze in het ziekenhuis terecht. Terwijl de verpleging wel de hele dag de ouderen of gehandicapten in hun nabijheid heeft. Is dit onkunde of gebrek aan geld voor personeel, ik denk het laatste.

Als mijn vader niet minimaal de gezondheid van mijn 91- jarige oma in de gaten houdt, en geen overleg heeft met de zorgcoxc3xb6rdinator, dan droogt mijn oma uit.

Want zelfs de signaalfunctie is bij het betaalde personeel verdwenen. Door in mijn ogen onnodige bezuinigingen in de zorg en sociale zekerheid.

Volgens mij heb ik bij politicologie altijd geleerd, dat de politiek in het leven was geroepen om de menselijke maat in de samenleving in de gaten te houden, Maar anno 2008 houdt men alleen het belang van de staatskas in de gaten, en die van het bedrijfsleven.

Ook zijn burgers zelf debet aan de slechte zorg en de extra armen die er in Nederland bij komen, omdat men geen belasting wil betalen voor gemeenschappelijke verworvenheden zoals de zorg en de sociale zekerheid. Omdat al het geld wat ze verdienen in hun eigen portemonnee moet glijden. xe2x80x9cIkke ikke ikke en de rest kan stikkenxe2x80x9d is het credo de laatste jaren, vandaar dat partijen als xe2x80x9cTrots op Nederlandxe2x80x9d en de PVV aan aanhang winnen, omdat die het xe2x80x9cikke ikke ikkexe2x80x9d goed kunnen verkopen.

Maar deze mensen moeten dan ook niet mopperen dat het in de zorg slecht gaat, want PVV, xe2x80x9cTrots op Nederlandxe2x80x9d, VVD en CDA, hebben alleen oog voor de concurrentiepositie van Nederland en de mensen met geld.

Trots_op_nederland

Dat zie je in verschillende gemeenten, goede sociale woningbouw wordt afgebroken ten furore van nieuwe woningen in de duurdere huurdersklassen. Deze mensen krijgen altijd een terugkeergarantie, maar het gevolg is, dat het net onder de huursubsidiegrens valt. Mensen met een uitkering of een klein inkomen gaan erop achteruit, deze mensen kunnen de huur niet meer betalen. Ze moeten naar sociale achterstandswijken verhuizen. Omdat een gemeente mensen met geld wil trekken, om het voorzieningenpeil van een gemeente op peil te kunnen houden. De arme mensen, die hebben vervolgens geen stem meer, en daar wordt geen rekening meer meegehouden, dat zijn een stelletje zeurpieten.

In veel van die gemeenten zit de PVDA in de colleges, de PVDA is een liberale partij geworden, met oog voor alleen Jan Modaal en hoger. Mensen beneden die grens worden uitgesloten, of krijgen werk tegen het minimumloon aan, wat in de jaren 30 werkverschaffing werd genoemd. Ook partijen als Groen Links en SP worden liberaler, kijken naar hun salaris in de kamer en verliezen de binding met de samenleving.

Ik stel langzamerhand vast, dat de onderklasse niet meer vertegenwo
ordigd wordt in de politiek.Ik stel dan ook vast het faillissement van Sociaal Nederland. Dat Drees, Domela Nieuwenhuis, Den Uyl zich meerdere malen hebben omgedraaid in hun graf, en dat Willem Aantjes moet constateren dat het CDA zijn bergrede is vergeten.

Ieder voor zich en God voor ons allen.

Ik wens de onderklasse veel sterkte.

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s