Uncategorized

Ook Gelderland betaalt soms verkeersboetes ambtenaren

Nog meer geldzaken over ambtenaren. Onlangs meldde het Algemeen Dagblad dat een aantal provincies in sommige gevallen verkeersboetes van hun ambtenaren betaalt.

Uit onderstaand intern memo aan gedeputeerde van Personeelszaken Annelies van der Kolk (ChristenUnie)blijkt dat dit ook geldt voor de provincie Gelderland. Hierover ga ik volgende week woensdag 9 april in ieder geval vragen stellen in de commissievergadering Algemene Zaken en Financixc3xabn.

Provincie_gelderland_logo

Aan

:

Gedeputeerde P&O, mw. A.E.H. van der Kolk

Afschrift aan

:

Carolien Bruls, Tammo Hoogakker

Van

:

DS/P&O

Datum

:

2 april 2008

Betreft

:

Verkeersboetes

Bijlage(n)

:

1

In het Algemeen Dagblad van 2 april 2008 staat een artikel over door de provincies betaalde geldboetes wegens te hard rijden. Ook op teletekst is hierover vandaag een artikel verschenen waarin wordt gesteld dat de meeste provincies kleine verkeersboetes van hun ambtenaren vergoeden. Deze informatie zou zijn verkregen van het IPO.

De berichtgeving meldt voorts dat de regeling wel beperkt is. De ambtenaar mag niet meer dan tien kilometer te snel hebben gereden. In bijvoorbeeld de provincie Groningen kan het twee keer per jaar, in Drenthe drie keer.

De Tweede Kamer eist nu opheldering over de boetevergoeding van de provincies.

Naar aanleiding van de berichtgeving is door een statenlid van D66 de vraag gesteld of de boetevergoeding ook voor de provincie Gelderland geldt en hoe die regeling hier dan luidt.

Het overnemen van kleine boetes is een verplichting die voortvloeit uit een vonnis van het gerechtshof in Den Haag d.d. 12 mei 2006. Op grond van die uitspraak kunnen werkgevers boetes voor kleine snelheidsovertredingen (vooralsnog tot 10 km/u te hard rijden) gemaakt met dienstauto’s (die boetes krijgt de provincie opgelegd) niet langer verhalen op medewerkers. De uitspraak van het Hof Den Haag ging over toepassing van artikel 7:658, lid 2 BW. Dat artikel komt overeen met artikel F.3, lid 1 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies dat op provinciepersoneel van toepassing is. Beide artikelen bepalen dat de werkgever de schade die de medewerker veroorzaakt bij de uitoefening van de hem opgedragen werkzaamheden alleen op de medewerker kan verhalen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Volgens het Hof Den Haag is daarvan geen sprake bij kleine snelheidsovertredingen.

In het vonnis van het gerechtshof is aan de voorbeeldfunctie die ambtenaren hebben, (logischerwijs) geen aandacht besteed, omdat het in die zaak ging om een bedrijf en werknemer in de private sector. Het is dus nog maar de vraag of het gerechtshof tot dezelfde uitspraak zou zijn gekomen als het om een ambtenaar was gegaan.

Bij de provincie Gelderland (en ook bij een aantal andere provincies) geldt de stelregel dat medewerkers de door hen begane en beboete verkeersovertredingen zelf moeten betalen. Ambtenaren hebben een voorbeeld (publieke)functie en moeten zich gewoon aan de geldende wet- en regelgeving houden.

In een heel enkel geval kunnen de omstandigheden van dien aard zijn dat het niet (of nauwelijks) verwijtbaar is dat een regel wordt overtreden. Als de medewerker dat kan aantonen en het was een verantwoord risico, kan de direct leidinggevende op grond daarvan en in overleg met het hoofd van de afdeling FZ, besluiten de betaling van de bekeuring over te nemen.In dat geval wordt er gehandeld conform het bovengenoemde vonnis d.d. 12 mei 2006 van het gerechtshof Den Haag. Deze situaties komen echter zeer zelden voor.

Nb. Ambtenaren van gemeenten en het Rijk krijgen geen boetes vergoed. Dit komt doordat op grond van de voor die sectoren geldende rechtspositieregelingen andere bepalingen van kracht zijn.

Indien nodig is aanvullende informatie (o.a. genoemde jurisprudentie) beschikbaar.

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s