Uncategorized

E-mail van de voorzitter van de SP Afdeling Nijmegen

Splogo_11

Geachte heer van Bergen,

Zoals ik u telefonisch mededeelde heeft de ALV van de SP afdeling Nijmegen het voorgelegde besluit om u uit het lidmaatschap van de SP te ontzetten goedgekeurd. Er waren vijftig aanwezigen; 41 leden hebben voorgestemd, 8 leden tegen, een lid onthield zich van stemming.

Er is nog een motie ingediend om te komen tot een lijmpoging tussen u en de SP. Hier stemden acht leden voor.

Bijgevoegd vindt u het door de ledenvergadering genomen besluit. Zoals u ongetwijfeld weet heeft u een maand nadat dit besluit aan u bekend is gemaakt de tijd om in beroep te gaan bij de partijraad.

Ik hoop u zo voldoende te hebben gexc3xafnformeerd. Een schriftelijke versie van dit besluit wordt u per gewone post toegezonden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij bellen.

Hoogachtend,

Sjoerd de Jong
Afdelingsvoorzitter

De Ledenvergadering van de SP afdeling Nijmegen, in vergadering bijeen op dinsdag 20 november 2007:

Overwegende dat:

          Dhr Toine van Bergen door een meerderheid van de Gelderse statenfractie uit de fractie is gezet.

          Dit besluit door de regio-conferentie van 7 oktober is bekrachtigd en een verzoek is gedaan aan dhr van Bergen om zijn zetel ter beschikking te stellen.

          Dhr van Bergen via een persbericht te kennen heeft gegeven dat hij zijn zetel niet ter beschikking stelt maar doorgaat als een-mansfractie.

          Dhr van Bergen niet in beroep is gegaan tegen het besluit van de regio-conferentie.

          Dhr van Bergen lid is van de SP.

          Een lid van de vereniging door de ledenvergadering van de afdeling uit het lidmaatschap kan worden ontzet indien hij in strijd handelt met statuten, besluiten of reglementen van de vereniging.

          Dhr van Bergen door zijn handelwijze in strijd handelt met een door de vereniging genomen besluit en de statuten: Hij stelt zijn zetel niet ter beschikking. Volgens artikel 15 lid 2 van de statuten is hij als lid van de vereniging verplicht om dit wel te doen.

          Dhr van Bergen opereert als eenmansfractie in de Provinciale Staten en zich daardoor als zelfstandige politieke partij opstelt.

          Dhr van Bergen daardoor in strijd handelt met artikel 5 lid 1 sub b van de Statuten van de SP. (Een lid mag geen lid zijn van een andere politieke partij).

          Dhr van Bergen door de afdelingsvoorzitter nogmaals mondeling is gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen. Aan dhr van Bergen is medegedeeld dat als dit niet gebeurt zijn ontzetting uit het lidmaatschap aan de leden van de afdeling zou worden voorgelegd.

Besluit:

          Dhr Toine van Bergen uit het lidmaatschap van de SP te ontzetten omdat hij in strijd handelt met een besluit van de vereniging en met de statuten van de partij.

          Conform de statuten heeft dhr van Bergen het recht om binnen een maand na ontvangst van dit besluit beroep in te stellen bij de partijraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is dhr van Bergen geschorst als lid.

          Draagt het afdelingsbestuur op dit besluit per omgaande aan dhr van Bergen te doen toekomen.

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s